Vijay Hazare Trophy

Stats of Vijay Hazare Trophy 2017-18

(Batting)
Batsman M I R B HS NO AVG SR 50’S 100’S
A A Wakhare 1 1 2 3 2 0 2 66.66 0 0
A K Karnewar 5 5 136 159 60 1 34 85.53 1 0
A V Wankhade 6 6 204 180 73 0 34 113.33 3 0
F Y Fazal 6 6 191 246 103 0 31.83 77.64 1 1
Ganesh Satish 6 6 186 199 94 0 31 93.46 1 0
J M Sharma 6 6 198 266 79 0 33 74.43 2 0
Karn Sharma 6 6 125 154 54 1 25 81.16 1 0
R L Jangid 6 6 153 148 81 0 25.5 103.37 1 0
R N Gurbani 4 4 18 29 13* 2 9 62.06 0 0
S B Wagh 5 4 58 77 28* 2 29 75.32 0 0
S R Ramaswamy 6 6 194 230 77 0 32.33 84.34 1 0
Umesh Yadav 5 4 21 15 15 0 5.25 140 0 0
Y R Thakur 4 3 1 5 1* 1 0.5 20 0 0
(Bowling)
Bowler M I O R MD WKTS AVG ECON 5W 10W BBMW
A A Wakhare 1 1 8 56 0 0 7 0 0 0
A K Karnewar 5 5 19 103 0 2 51.5 5.42 0 0 1
A V Wankhade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Y Fazal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganesh Satish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J M Sharma 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karn Sharma 6 6 55 245 2 8 30.62 4.45 0 0 3
R L Jangid 6 6 32 155 0 3 51.66 4.84 0 0 2
R N Gurbani 4 4 34 166 1 7 23.71 4.88 0 0 2
S B Wagh 5 5 41 178 4 10 17.8 4.34 0 0 3
S R Ramaswamy 6 2 2.2 10 0 1 10 4.28 0 0 1
Umesh Yadav 5 5 38 209 3 6 34.83 5.5 0 0 2
Y R Thakur 4 4 27.4 119 2 5 23.8 4.3 0 0 2

Stats of Vijay Hazare Trophy 2016-17

(Batting)
Batsman Mth Inn Runs HS No Avg S Rate 50 100
Jitesh Sharma 7 7 298 84 0 42.57 86.12 3 0
Ganesh Satish 7 7 294 78 1 49 70.84 2 0
A T Rayudu 6 6 176 86 2 44 65.42 1 0
A V Wankhade 6 4 162 64* 2 81 124.61 2 0
Faiz Fazal 7 7 154 58 0 22 53.1 2 0
Akshay Karnewar 7 5 105 54* 1 26.25 87.5 1 0
R L Jangid 1 1 62 62 0 62 71.26 1 0
Abhishek Chourasia 6 5 50 25 1 12.5 42.37 0 0
R N Gurbani 7 4 43 22 0 10.75 43.87 0 0
S K Wath 2 2 35 35 0 17.5 58.33 0 0
A A Wakhare 7 4 21 9 1 7 61.76 0 0
Ravi Thakur 7 3 16 14* 3 266.66 0 0
R R Rathod 1 1 3 3 0 3 50 0 0
Y R Thakur 6 3 2 1 1 1 22.22 0 0
(Bowling)
Bowler Overs Md Runs Wkts Avg Econ 5W
Akshay Karnewar 67 7 223 15 14.86 3.32 0
Ravi Thakur 56 9 194 10 19.4 3.46 0
A A Wakhare 66 1 322 9 35.77 4.87 0
Abhishek Chourasia 27 1 121 8 15.12 4.48 1
Y R Thakur 37.4 1 220 5 44 5.84 0
R L Jangid 9 0 39 1 39 4.33 0
R N Gurbani 36 1 166 1 166 4.61 0
F Y Fazal 1 0 10 0 10 0
Ganesh Satish 0.1 0 6 0 36 0

Stats of Vijay Hazare Trophy 2015-16

Batting

 Batsman Mth Inn No Runs HS Avg S Rate  100 50
 Faiz Fazal 7 7 1 312 89 52.00 70.58 0 3
 Ganesh Satish 7 6 2 288 140* 72.00 81.35 1 1
 Jitesh Sharma 5 5 1 246 105 61.50 77.11 1 1
 Ravi Jangid 7 5 0 127 97 25.40 84.10 0 1
 S Badrinath 7 6 1 116 47* 23.20 52.48 0 0
 Akshay Karnewar 7 5 1 65 20 16.25 57.01 0 0
 Umesh Yadav 4 3 2 35 18 35.00 205.88 0 0
 Akshay Wakhare 7 3 1 9 5 4.50 56.25 0 0
 Shrikant Wagh 7 3 0 7 7 2.33 38.88 0 0
 Aditya Shanware 2 2 0 3 3 1.50 42.85 0 0
 Ravi Thakur 7  3 1 3 2* 1.50 50.00 0 0
 Rajneesh Gurbani 3 2 0 2 2* 1.00 10.52 0 0

 

Bowling

Bowlers Overs Mdns Runs Wkts BB Avg 4wI Econ
 Akshay Karnewar 58.4 5 184 16 4-13 11.50 2 3.13
 Ravi Thakur 58.1 5 239 15 4-27 15.93 1 4.10
 Akshay Wakhare 48 5 167 10 3-29 16.70 0 3.47
 Ravi Jangid 54.1 2 182 9 2-15 20.22 0 3.36
 Umesh Yadav 28.5 4 89 9 3-16 9.88 0 3.08
 Shreekant Wagh 41.4 3 189 4 2-14 47.25 0 4.53
 Rajneesh Gurbani 17 1 84 2 2-47 42.00 0 4.94
 Faiz Fazal 4.2 0 15 0 0 3.46