VCA vs MPCA Under-23 Col.C.K.Nayudu Trophy 2015

VCA will be playing against MPCA at Jamtha for the Under-23 Col.C.K.Nayudu Trophy from 31st Oct’15 to 3rd Nov’15.
VCA Under-23 Team:
1. Akshay Wadhkar (Capt)
2. Akshay Karnewar (VC)
3. R.Sanjay
4. Rushabh Rathod
5. Sachin Kataria
6. Mohd.Eklak
7. Janmajay Acharya
8. Atharva Deshpande
9. Harshal Chelwani
0. Lalit Yadav
11.Jasbir Kumar saini
12. Shubham Kapse
13. Vaibhav Chandekar
14. Raj Choudhary
15. Atharva Manohar