VCA Senior Women’s Team for Group ‘A’

VCA Senior Women’s team will be playing in the Sr.Women’s Plate Group ‘A’ (One Day) League matches scheduled to be played from 1st to 9th October,2016 at Chennai.

VCA Senior Women’s Team  is as under:
1)  Mona Meshram(Capt.)                 2)  Neha Dabli
3)  Disha Kasat                                 4)  Kanchan Nagwani
5)  Bharati Fulmali                            6)  Kalyani Chawarkar (VC)
7)  Priyanka Acharya                        8)  Nupur Kohale
9)  Komal Zanzad                            10) Gargi Wankar
11) Dhanashri Parekh                    12)   Ankita Guha
13) Abhilasha Pantawane               14)  Sapna Meshram
15) Shweta Naidu (WK)
Support Staff:
Prashant Pandit – Coach
Rahi Wankar – Physio
Vaishali Kshetrapal – Trainer
Medha Saoji – Manager