VCA Senior Team – Ranji Trophy Group ‘B’ league

VCA Senior Team will be playing against Odisha in the Ranji Trophy Group ‘B’ league at Vizag from 6th to 9th Oct’16.
The VCA Ranji Team is as under:

 
1)  Faiz Fazal  ( Capt.)                                       2)  Ganesh Sathish (Vice Capt.)
3)  R. Sanjay                                                         4)  Aditya Shanware 
5)  Shalabh Shrivastava                                    6)  Ravi Jangid
7)  Aditya Sarvate                                                8)   Jitesh Sharma
9)  Akshay Wakhare                                          10)   Akshay Kolhar
11)  Akshay Karnewar                                      12)  Shrikant Wagh
13)  Ravi Thakur                                                 14)  Rajneesh Gurbani
15)  Lalit Yadav
 
Paras Mhambrey – (Coach)                              Niraj Karamchandani – (Physio)
Kishor Wakode – (Team Manager)                  Suhas Pawar – (Trainer)
Aniruddha Deshpande – (Video Analyst)