VCA One Day League Senior Group ‘C’ at Delhi

VCA will be playing One Day League Senior Group ‘C’ at Delhi from 10th to 18th December,2015.
The Teams are as under:
VCA- Ranji Team
1 S.Badrinath (capt)
2 Faiz Fazal (V.capt)
3 Ganesh  Satish
4 Aditya Sarwate
5 Aditya Shanware
6 Ravi Jangid
7 Jitesh Sharma
8 Akshay Wadkar
9 Akshay Wakhare
10 Umesh Yadav
11 Shrikant Wagh
12 Ravi Thakur
13 Rajneesh Gurbani
14 R.Sanjay
15 Akshay Karnewar