Senior Womens (One Dayers)

Stats of Vidarbha Senior Womens One Dayers (2017-2018)

(Batting)
Batter M I R B HS NO AVG SR 50’S 100’S
A S Guha 1 0 0 0 0* 0 0 0
B S Fulmali 6 4 154 219 59 0 38.5 70.31 2 0
D D Kasat 6 5 112 232 48 1 28 48.27 0 0
H P Bokde 5 5 67 121 31 1 16.75 55.37 0 0
K R Zanzad 6 3 17 40 8* 1 8.5 42.5 0 0
K V Chawarkar 6 5 62 98 22* 2 20.66 63.26 0 0
Kanchan Nagwani 6 4 90 178 48 1 30 50.56 0 0
L M Inamdar 6 6 97 156 30* 1 19.4 62.17 0 0
N T Kohale 6 4 32 68 18 0 8 47.05 0 0
P D Acharya 6 4 31 63 14 0 7.75 49.2 0 0
Reena Paul 5 3 4 11 2* 3 36.36 0 0
S W Dharne 6 5 67 127 22 0 13.4 52.75 0 0
Vaishnavi Khandkar 1 1 4 37 4 0 4 10.81 0 0
(Bowling)
Bowler M I O R MD WKTS AVG ECON 5W
A S Guha 1 1 5 23 0 0 4.6 0
B S Fulmali 0 0 0 0 0 0 0
D D Kasat 0 0 0 0 0 0 0
H P Bokde 5 1 1 9 0 0 9 0
K R Zanzad 6 6 44.5 126 14 11 11.45 2.81 1
K V Chawarkar 6 5 50 132 13 12 11 2.64 1
Kanchan Nagwani 6 6 40.4 118 9 8 14.75 2.9 0
L M Inamdar 0 0 0 0 0 0 0
N T Kohale 6 5 43 158 4 9 17.55 3.67 0
P D Acharya 6 6 45 125 10 5 25 2.77 0
Reena Paul 5 4 17 64 4 1 64 3.76 0
S W Dharne 0 0 0 0 0 0 0
Vaishnavi Khandkar 0 0 0 0 0 0 0

Stats of Vidarbha Senior Womens One Dayers (2016-2017)

(Batting)
Batter Mth Inn Runs HS No Avg S Rate 50 100
Mona Meshram 5 5 225 71* 1 56.25 58.29 3 0
B S Fulmali 5 5 134 45 0 26.8 52.54 0 0
S A Naidu 4 4 94 39 0 23.5 31.02 0 0
P D Acharya 5 5 57 20 2 19 70.37 0 0
Kanchan Nagwani 5 4 52 32* 1 17.33 47.7 0 0
Neha Dabli 2 2 46 38 0 23 46.46 0 0
K V Chawarkar 5 4 41 28* 2 20.5 70.68 0 0
D D Kasat 4 4 29 22 0 7.25 34.11 0 0
K R Zanzad 5 3 24 11 2 24 55.81 0 0
N T Kohale 5 2 9 9 0 4.5 27.27 0 0
S R Meshram 4 3 8 5 0 2.66 20 0 0
A S Guha 2 1 1 1 0 1 100 0 0
G S Wankar 1 1 0 0 0 0 0
D D Parekh 3 0 0 0* 0 0 0
(Bowling)
Bowler Overs Md Runs Wkts Avg Econ 5W
K V Chawarkar 42.2 5 109 11 9.9 2.57 1
N T Kohale 48 6 121 10 12.1 2.52 0
Kanchan Nagwani 21 5 45 5 9 2.14 0
D D Parekh 18 0 77 4 19.25 4.27 0
Mona Meshram 32 7 82 3 27.33 2.56 0
P D Acharya 30 7 72 2 36 2.4 0
K R Zanzad 34 8 87 1 87 2.55 0
G S Wankar 3 1 10 1 10 3.33 0
A S Guha 9 0 34 0 3.77 0

Stats 2015-16

Batting

Batsmen Mth Inn No Runs Hs Avg 100 50
NA  Dabli  4  4 0  125  86  31.25  0  1
BS Fulmali  4  4  1  49  31  16.33  0  0
VU Khandkar  4  4 0  40  36  10.00  0  0
DD Kasat  4 4  1  34  17  11.33  0  0
KV Chawarkar  4 3 0  32  14  10.66  0  0
HP Bokade  4  3 0  26  15  8.66  0  0
JR Bhagat  3  3  1  22  16  11.00  0  0
NT Kohale  4  3  1 18  16  9.00  0  0
KU Pophali  3 3 0 10 10 3.33  0  0
PA Hadke  2 1 0 1 1 1  0  0
RA More1  1 1 0 1 1 1  0  0
RS Paul  1 1 0 1 1 1  0  0
 SR Kamone 4 2 2 0 0* 0  0
 GS Wankar  1 0 0*  0  0

 

Bowling

Bowler Overs Mdns Run Wkts BB Avg 5wI 10wM
 KV Chawarkar  32.2 7 79 7 3-7 11.28 0 2.44
BS Fulmali  1 2 2 41 44-8 10.25 1 3.41
JR Bhagat  34.5 13 65 3 2-12 21.66 0 1.88
NT Kohale  29 7 78 2 2-19 39.00 0 2.68
PA Hadke  2.1 0 11 1 1-6 11.00 0 5.07
SR Kamone 17  5  53  1  1-1  53.00  0  3.11
HP Bokade  4  0  22  0  –  –  0  5.50
NA Dabli  1  0  5  0  –  –  0  5.00
VU Khandkar  1  0  9  0  –  –  0  9.00
RS Paul  1  0  9  0  –  –  0  9.00
KU Pophali  4  0  20  0  –  –  0  5.00
GS Wankar  4  0  22  0  –  –  0  5.50