RANJI Trophy Quarter Final Match VCA Vs Saurashtra

The  RANJI Trophy Quarter Final Match  will be played between VCA against Saurashtra from 3rd  to 7th Feb. 2016 at Vijayanagaram.
 
The VCA Team is as under:
 
 
1. S.Badrinath (capt)

2. Faiz Fazal (V.capt)

3. Ganesh  Satish

4. Aditya Sarwate

5. Aditya Shanware
6. Ravi Jangid
7. Jitesh Sharma
8. Akshay Wadkar
9. Akshay Wakhare
10. Umesh Yadav
11. Shrikant Wagh
12. Ravi Thakur
13. Wasim Jafar
14. R.Sanjay
15. Swapnil Bandiwar