Cooch Behar Trophy

Stats of Cooch Behar Trophy (U-19) 2017-18

(Batting)
Batsman M I R B HS NO AVG SR 50’S 100’S
A D Choudhari 9 11 470 1023 104* 1 47 45.94 4 1
A M Kumar 9 14 757 1392 143 1 58.23 54.38 5 2
A S Thakare 2 2 4 7 4* 2 57.14 0 0
Aman Mokhade 2 3 39 72 21 1 19.5 54.16 0 0
Atharva Taide 7 8 669 1049 320 0 83.62 63.77 1 2
Avesh Shaikh 9 14 384 824 120 2 32 46.6 1 1
D G Nalkande 7 8 186 199 76 0 23.25 93.46 1 0
Gulam Ali 2 2 5 19 5 0 2.5 26.31 0 0
N R Chavan 9 12 396 927 107 1 36 42.71 1 2
P R Rekhade 9 9 168 372 57 2 24 45.16 1 0
Rohit Dattatraya 9 8 40 81 16 2 6.66 49.38 0 0
Sandesh Drugwar 3 4 180 542 84 1 60 33.21 2 0
Sushrut Bhaiswar 5 4 2 16 1* 2 1 12.5 0 0
Y D Kadam 6 8 200 443 42 1 28.57 45.14 0 0
Y R Thakur 2 2 2 25 2 0 1 8 0 0
Y V Rathod 9 13 945 1400 223 3 94.5 67.5 2 5
(Bowling)
Bowler M I O R MD WKTS AVG ECON 5W 10W BBMW
A D Choudhari 9 16 165.5 498 37 20 24.9 3 0 0 5
A M Kumar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A S Thakare 2 4 69 144 27 5 28.8 2.08 0 0 4
Aman Mokhade 2 1 1 7 0 0 7 0 0 0
Atharva Taide 7 6 34.3 123 4 4 30.75 3.56 0 0 4
Avesh Shaikh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D G Nalkande 7 12 184.2 607 34 31 19.58 3.29 3 1 10
Gulam Ali 2 4 39 101 13 0 2.58 0 0 0
N R Chavan 9 3 8 44 0 0 5.5 0 0 0
P R Rekhade 9 18 416.2 1027 127 43 23.88 2.46 2 0 8
Rohit Dattatraya 9 17 281.1 918 40 35 26.22 3.26 1 0 8
Sandesh Drugwar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sushrut Bhaiswar 5 10 90 208 29 11 18.9 2.31 0 0 4
Y D Kadam 6 5 41.2 103 10 1 103 2.49 0 0 1
Y R Thakur 2 4 47 131 9 7 18.71 2.78 0 0 4
Y V Rathod 9 4 15 32 4 1 32 2.13 0 0 1

Stats of Cooch Behar Trophy (U-19) 2016-17

(Batting)
Batsman Mth Inn Runs HS No Avg S Rate 50 100
Y V Rathod 6 10 370 119 0 37 50.82 2 1
A V Wakode 6 10 295 88 1 32.77 71.08 3 0
D G Nalkande 4 6 283 106 0 47.16 74.47 2 1
Kshitiz Dahiya 4 7 276 136 1 46 57.02 0 1
P M Parnate 6 10 233 66* 1 25.88 64.01 2 0
Atharva Taide 6 11 215 44 1 21.5 45.94 0 0
G M Dhoble 6 10 211 54* 2 26.37 49.18 1 0
A M Kumar 3 5 141 43 0 28.2 43.92 0 0
Y D Kadam 1 1 119 119 0 119 64.67 0 1
P R Rekhade 6 9 111 42* 3 18.5 30.49 0 0
D B Shahare 3 5 67 20 0 13.4 37.85 0 0
Parth Sagdeo 2 4 43 22 2 21.5 91.48 0 0
Hari Unnikrishnan 1 2 40 23 0 20 40.4 0 0
Y R Thakur 4 6 39 11* 1 7.8 32.77 0 0
A S Thakare 4 6 26 22 2 6.5 20.63 0 0
Robin Singh 2 4 22 12 0 5.5 52.38 0 0
M R Raut 1 2 10 9 0 5 32.25 0 0
P S Wagh 1 2 5 4 0 2.5 38.46 0 0
(Bowling)
Bowler Overs Md Runs Wkts Avg Econ 5W 10W
P R Rekhade 273.2 90 542 34 15.94 1.98 2 0
Atharva Taide 102.3 18 292 21 13.9 2.84 1 0
G M Dhoble 171.2 40 439 19 23.1 2.56 0 0
Y R Thakur 107.3 26 300 15 20 2.79 0 0
A S Thakare 112 42 242 9 26.88 2.16 0 0
D G Nalkande 88 15 267 6 44.5 3.03 0 0
Robin Singh 24 7 63 5 12.6 2.62 0 0
P S Wagh 8 1 36 1 36 4.5 0 0
Parth Sagdeo 20 3 68 0 3.4 0 0
Y D Kadam 1 0 11 0 11 0 0
Y V Rathod 3 0 8 0 2.66 0 0
Kshitiz Dahiya 6 0 15 0 2.5 0 0
M R Raut 6 0 18 0 3 0 0
A V Wakode 9 0 40 0 4.44 0 0

Stats of Cooch Behar Trophy (U-19) 2015-16

Batting

Batsman Mth Inn No Runs HS Avg 100 50
Mohit Kale  6 9  1  602  148  75.25  1  6
Siddesh Wath  6  9  0 354  137  39.33  1  2
Ankush Wakode  6  9  0 306  148  34.00  1  1
Pramod Wagh  6  9  0  204  78  22.66  0 2
David Shahare  5  7  0  203  79  29.00 0 1
Akshay Agrawal  6  9  0  167  98  18.55  0  1
Mohit Raut  6  9  0  148 54  16.44  0  1
Darshan Nalkande  6 9 0 106 54  11.77  0 1
Hari Unnikrishnan  3 4 0 105 54 26.25  0 1
Pranay Parnate  1 2 1 85  65 85.00 0  1
Parth Rekhade  6  9  1  82  36*  10.25  0  0
Aditya Thakre 6  9  5  7  6  1.75  0  0
Yash Thakur  1  2  0  7  7  3.50  0  0
Parth Sagdeo  1  1  1  1  1*  0  0
Powel Somkuwar  1  2  0  1  1  0.50  0  0

 

Bowling

Bowler Overs Mdns Runs Wkts BB Avg SwI 10wM
Aditya Thakre  158.2 47 362 34 6-68 10.64 3 1
Parth Rekhande  248 79 614 27 6-59 22.74 2 0
Darshan Nalkande  154.50 37 489 11 4-364 4.45 0 0
Mohit Raut  85.11 7 276 7 3-60 39.42 0 0
Pramod Wagh 68 21 17 4  7 3-32 39.42 0 0
Ankush Wakode  32.5 6 90 4 3-9 22.50 0 0
Parth Sagdeo  17.1 4 44 3 3-17 14.66 0 0
Akshay Agrawal  32.4 10 79 2 1-12 39.50 0 0
Mohit Kale  10 3 24 1 1-13 24.00 0 0
Powel Somkuwar  20 5 71 1 1-71 71.00 0 0
Hari Unnikrishnan  1 0 1 0 0 0
David Shahare  6 3 10 0 0 0
Yash Thakur  12 1 44 0 0 0