CK Nayudu Trophy

Stats of Vidarbha in U-23 Col CK Nayudu Trophy 2017-18

(Batting)
Batsman M I R B HS NO AVG SR 50’S 100’S
A M Deshpande 1 1 0 2 0 0 0 0
Atharva Manohar 3 2 10 27 9 0 5 37.03 0 0
J S Saini 3 3 25 17 22* 1 12.5 147.05 0 0
Kshitiz Dahiya 5 5 97 111 56 0 19.4 87.38 1 0
M R Kale 5 5 228 254 81 0 45.6 89.76 2 0
M R Raut 5 5 100 107 42* 2 33.33 93.45 0 0
N R Porediwar 5 3 6 9 5 0 2 66.66 0 0
N S Parande 2 2 5 8 4 1 5 62.5 0 0
R K Choudhury 4 4 23 32 13 2 11.5 71.87 0 0
S K Wath 5 5 186 210 97 0 37.2 88.57 2 0
S O Katariya 5 5 122 175 49 0 24.4 69.71 0 0
S R Ramaswamy 5 5 185 240 69 0 37 77.08 2 0
Soham Pathak 2 2 81 85 69 0 40.5 95.29 1 0
V R Chandekar 5 5 90 119 37 0 18 75.63 0 0
(Bowling)
Bowler M I O R MD WKTS AVG ECON 5W 10W BBMW
A M Deshpande 1 1 9 40 0 1 40 4.44 0 0 1
Atharva Manohar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J S Saini 3 3 25 163 4 4 40.75 6.52 0 0 3
Kshitiz Dahiya 5 4 20 108 0 1 108 5.4 0 0 1
M R Kale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M R Raut 5 5 42 224 0 10 22.4 5.33 0 0 3
N R Porediwar 5 5 43.3 253 1 12 21.08 5.81 0 0 3
N S Parande 2 2 19 103 1 4 25.75 5.42 0 0 2
R K Choudhury 4 4 30 144 0 1 144 4.8 0 0 1
S K Wath 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S O Katariya 5 4 24 106 0 0 4.41 0 0 0
S R Ramaswamy 5 5 23 124 0 3 41.33 5.39 0 0 2
Soham Pathak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V R Chandekar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stats of Vidarbha in U-23 Col CK Nayudu Trophy 2016-17

(Batting)
Batsman Mth Inn Runs HS No Avg S Rate 50 100
S O Katariya 6 11 454 87 0 41.27 55.03 5 0
M R Kale 6 11 406 72* 3 50.75 42.64 3 0
S K Wath 5 9 397 124 0 44.11 55.44 2 1
Ali Zorain Khan 6 10 299 95 1 33.22 40.79 2 0
A V Wadkar 6 11 242 104* 1 24.2 45.83 1 1
A G Agarwal 4 7 182 84 0 26 28.84 1 0
V R Chandekar 4 7 161 70 0 23 49.53 1 0
R K Choudhury 6 10 106 50* 4 17.66 51.7 1 0
S B Dubey 2 4 87 38 0 21.75 32.22 0 0
D G Nalkande 2 3 82 67 0 27.33 112.32 1 0
S R Ramaswamy 2 3 42 22 0 14 47.72 0 0
Siddhesh Neral 4 6 30 17* 1 6 75 0 0
A M Deshpande 2 3 25 15 0 8.33 34.24 0 0
Lalit Yadav 2 3 16 15 0 5.33 34.78 0 0
O S Dixit 1 2 11 10 1 11 11.82 0 0
H R Chelwani 1 2 10 6 0 5 166.66 0 0
Atharva Manohar 1 2 10 9 0 5 23.25 0 0
S V Kapse 2 2 4 4* 1 4 12.5 0 0
V R Ingle 1 1 3 3 0 3 10.34 0 0
P R Rekhade 3 5 3 2* 2 1 6.52 0 0
(Bowling)
Bowler Overs Md Runs Wkts Avg Econ 5W 10W
R K Choudhury 244.5 50 805 34 23.67 3.28 3 1
P R Rekhade 121.4 24 382 23 16.6 3.13 3 1
Siddhesh Neral 101.3 26 288 16 18 2.83 2 0
S O Katariya 83.5 9 299 8 37.37 3.56 0 0
Lalit Yadav 36 5 138 6 23 3.83 0 0
S V Kapse 66 15 213 4 53.25 3.22 0 0
Ali Zorain Khan 33 11 93 2 46.5 2.81 0 0
A M Deshpande 54 11 154 2 77 2.85 0 0
A V Wadkar 2 1 2 0 1 0 0
O S Dixit 7 1 21 0 3 0 0
M R Kale 9 0 70 0 7.77 0 0
D G Nalkande 40 4 141 0 3.52 0 0
V R Ingle 9 2 45 0 5 0 0
H R Chelwani 6 1 18 0 3 0 0
S R Ramaswamy 10 2 42 0 4.2 0 0

Stats of CK Nayudu Trophy 2015-16

Batting

Batsmen Mth Inn No Runs Hs Avg 100 50
R Sanjay 4 6 0 344 206 57.33 2 0
Sachin Katariya 4 6 1 259 112* 51.80 1 2
Akshay Karnewar 4 6 0 2 149 235.66 0 2
Akshay Wadkar 4 6 0 212 75 35.33 0 2
Tushar Kadu 3 4 0 115 65 28.75 0 1
Atharwa Deshpande 4 6 1 76 31 15.20 0 0
Vaibhav Chandekar 3 4 0 72 31 18.00 0 0
Lalit Yadav 4 6 1 55 25 20.00 0 0
Atharwa Manohar  1 2 0 40 25 20.00 0 0
 Raj Choudhury 4  6 3 35  27 11.66 0 0
 Rushabh Rathod 2 3 0 28 21 9.33  0 0
 Rajneesh Gurbani  3 4 0 23 14 5.75 0 0
 Mohammed Eklakh 1 1 0 21 21 21.00 0 0
 Janmajay Aacharya 1 2 0 9 6 4.50 0 0
 Siddesh Neral 1 2 0 8 7 4.00 0 0
Jasveer Kumar Saini 1 2 0 4 4 2.00 0 0

 

Bowling

Bowler Overs Mdns Run Wkts BB Avg 5wI 10wM
Raj Choudhury 122.4 36 285 14 4-11 20.35 0 0
Akshay Karnewar 131 42 290 13 5-7 222.30 1 0
Atharwa Deshpande 100 24 291 11 5-35 26.45 1 0
Rajneesh Gurbani 68.4 17 192 11 5-35 26.45 1 0
Atharwa Deshpande 100 24 291 11 5-35 26.45 1 0
Lalit Yadav 79 22 205 8 4-65 25.62 0 0
Sachin Katariya 31 8 60 3 2-31 20.00 0 0
Jnmajay Acharya 12 1 35 2 2-35 17.50 0 0
Tushar Kadu 6 3 10 1 1-10 10.00 0 0
Siddesh Neral 19 2 77 1 1-59 77.00 0 0
Jasveer Kumar Saini 17 2 53 0 0 0