1st Ranji Match against Odisha 2015

VCA will be playing against Odisha in its 1st Ranji Match scheduled to be played from 1st to 4th Oct’15 at VCA Jamtha Stadium.
The Teams are as under:

Sr no. VCA RANJI TEAM Sr no. ODISHA RANJI TEAM
1 S.BADRINATH (Capt) 1 BIPLAB SAMANTRAY (Capt)
2 DHARMENDER AHLAWAT 2 GOVINDA PODDAR (V.Capt)
3 GANESH SATISH 3 ABHILASH MALLIK
4 SHALABH SHRIVASTAVA 4 AMIT DAS
5 SWAPNIL BANDIWAR 5 GIRIJA ROUT
6 RAVI THAKUR 6 NATRAJ BEHERA
7 AMOL UBARHANDE 7 DEEPAK BEHERA
8 JITESH SHARMA 8 RAJESH DHUPPER (Wk)
9 WASIM JAFFER 9 ANURAG SARANGI
10 RAVI JANGID 10 ALOK CHANDRA SAHOO
11 ADITYA SARWATE 11 JAYANTA BEHERA
12 ADITYA SHANWARE 12 SURYAKANT PRADHAN
13 SHRIKANT WAGH 13 PRATIK DAS
14 UMESH YADAV 14 BASANTA MOHANTY
15 AKSHAY WAKHARE 15 P.ROSHAN KUMAR RAO(Wk